המהפכה

ira_text

 

*הכל בכפוף להוראות הדין, לרבות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(קופות גמל בניהול אישי) תש”ע-2009. האמור לעיל נועד בכדי להסב את תשומת הלב בלבד והמידע אינו מהווה ייעוץ/שיווק פנסיוני או תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני, על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ”י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. תמיר פישמן ניהול השקעות בע”מ עוסקת בניהול תיקי השקעות ללקוחותיה ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות כמשמעותם של מונחים אלה בחוק העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה 1995.