פניות הציבור

לפניות ו/או תלנות ציבור, ניתן לפנות באמצעות:

 

דואר אלקטרוני: Mutualfunds@tamfish.com

טלפון: 03-6849333

פקס: 03-6853393

כתובת משרדי מנהל הקרן: רח' הברזל 38, תל אביב

שעות פעילות מרכז שירות הלקוחות, לצורך מתן מענה לפניות: בימים א'-ה' בשעות 9:30-17:00


ממונה על פניות הציבור בחברה: רו"ח רועי בידה:  roygemel@gmail.com 052-6674040

 

 

לתשומת לב המבקשים לפנות:

הליך בירור פניות הציבור ותלונות הציבור יתבצע במהירות האפשרית ובכל מקרה צפוי הפונה לקבל מענה ראשוני, אף אם כללי, בתוך כחודש ימים מפנייתו. ככל שירבה הפונה בפרטים במסגרת פנייתו, כך ייקל על מנהל הקרן לברר את הפניה וכך יתקצר משך הזמן לבירור הפניה. מטבע הדברים, במרבית הפניות עשוי להיות מעורב גם היבט תפעולי אשר לגביו מקבל מנהל הקרן נתונים מאת הגוף המתפעל של הקרן, ואף לכך השפעה על פרק הזמן לבירור הפניה.

 

על הפונה להרבות בפרטים ככל הניתן בקשר עם פנייתו, לרבות ציון שם ומספר הקרן נשוא פנייתו, מספר חשבונו אצל חבר הבורסה בו הוחזקו יחידות הקרן, מועדי הקניה והמכירה של היחידות בקרן, העתק תכתובות שניהל הפונה עם גורמים אחרים (שאינם מנהל הקרן) בקשר עם נשוא הפניה וכן כל מידע רלוונטי נוסף.

על מנת לייעל ככל הניתן את הליך בירור הפניה, טוב יעשה הפונה אם יעיין בהודעות ששיגר מנהל הקרן לבורסה ולרשות ניירות ערך בקשר עם הקרן ו/או כל הקרנות שבניהולו, במועדים הרלוונטיים לפנייתו.

 

פניות ציבור, לרבות תלונות, יתקבלו אצל הממונה על פניות הציבור, אצל היועץ המשפטי של קבוצת מנהל הקרן ואצל מנכ"ל מנהל הקרן, והן תטופלנה ביסודיות, החל משלב בירור וליבון ההיבטים העובדתיים והתפעוליים הכרוכים בפניה, עבור בבחינה משפטית של הטענות הנכללות בתלונה וכלה במתן תשובה עניינית וברורה לפונה, בכתב.