קבוצת קרנות הנאמנות של תמיר פישמן

חברת קרנות הנאמנות של תמיר פישמן חרתה על דגלה ניהול אקטיבי ומקצועי אשר מותאם למצבי השוק המשתנים והקפדה על ניהול השקעות אחראי תוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים.

קרנות הנאמנות שלנו מנוהלות על ידי מנהלי השקעות מקצועיים ומנוסים בשוק ההון וזאת בניהולו הישיר של אלדד תמיר, ניהול ההשקעות בקרנות הנאמנות שלנו מאופיין בניהול איכותי לאורך זמן.  

תמיר פישמן מציעה מגוון פתרונות לצרכי הלקוח וסוגי המשקיעים השונים ושואפת להשיג תשואות גבוהות תוך כדי פיזור סיכונים יעיל ואחראי וכן ע"י איתור הזדמנויות בין אפיקי ההשקעה השונים*.

 

את יחידות קרנות הנאמנות של תמיר פישמן ניתן לרכוש באופן ישיר באמצעות פניה ליועץ ההשקעות בסניף הבנק או חבר הבורסה בו מתנהל חשבונך. כמו כן, ניתן לרכוש יחידות של קרנות הנאמנות שלנו באמצעות אתר האינטרנט של הבנק בו מתנהל חשבונך**.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* בהתאם להערכת מנהל הקרן אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. 

**פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, הרכישה תעשה עפ"י תשקיף הקרן שבתוקף והשינויים בדיווחים המיידיים. הודעה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.