מסחר בסטנדרטים בינלאומיים

פעילות המסחר והברוקראז' בני"ע זרים של תמיר פישמן מציעה מגוון רחב של שירותי ברוקראז' ללקוחות מוסדיים וחברות בישראל ובהם:
 
  • פעילות מסחר גלובלית בכל הבורסות המובילות בעולם
  • חדר מסחר הפעיל בהתאם לשעון מקומי (23:00 – 08:00)
  • עשיית שוק (בארה"ב, קנדה, אירופה ואוסטרליה)
  • ייעוץ לביצוע ומסחר בחבילות (block trading)
  • ביצועי מסחר (Executions) ונזילות (Liquidity) גבוהים
  • מחקר וסקירות מאקרו ומיקרו, בחתכים סקטוריאליים וגיאוגרפים
  • עבודות מחקר וסקירות אנליסטים אשר נערכות במיוחד ובהתאם לבקשת הלקוח, ככלי תומך השקעה.