ניהול תוכנית אופציות לעובדים – אופציה ששווה יותר

תמיר פישמן מעניקה שירותי ניהול ונאמנות של תוכניות אופציות לעובדים - SOP, כמו גם שירותי Withholding Agent, Paying Agent ו-Escrow Agent במסגרת עסקאות רכישה, ללמעלה מ-75,000 מקבלי הטבה וליותר מ- 600 חברות ציבוריות ופרטיות.

 

תמיר פישמן מעניקה שירות בכלל סוגי תוכניות ההטבה ההוניות: תוכניות אופציות עובדים SOP, תוכניות רכישת מניות ESPP, תוכניות מניות מוגבלות RSA ו RSU, תוכניות מימוש בנטו.

תמיר פישמן מציעה שירותים מקיפים בתחום ניהול תוכניות אופציות לעובדים, אשר חוסכים לחברה הקצאת משאבים פנימיים מחד ומאידך, מאפשרים לנציגיה להתעדכן בצורה שוטפת ולהיות מחוברים on-line למסד הנתונים.

 

 

One Stop Shop

  • עבודה מול גורם אחד המנהל את התהליך מתחילתו ועד סופו
  • שירות לקוחות ומסחר ייעודי בכל שעות המסחר
  • תהליכי עבודה מבוקרים - עמידה בתקן SAS70 Level II
  • שירותי נאמנות וטיפול בעסקאות מיזוג ורכישה, נאמנות 104 ח', פיקדונות ועוד'
  • Executive Services – ביצוע מכירות לבעלי עניין, מכירות מרוכזות, תוכנית עיוורת 10B5-1, Form 144, טיפול במניות תחת Rule 701 ו Rule 144

מערכות מקוונות מהמתקדמות בענף

  • עבור הנהלת החברה - מערכת דוחות אינטרנטית לשליפה קלה ונוחה של כלל הנתונים והמרתם לקבציי אקסל
  • עבור עובדי החברה - מערכת ידידותית מקוונת המאפשרת צפייה בסטאטוס עדכני והכנסת הוראות מסחר
  • הכנת מסמכי הקצאה באופן ממוכן ואפשרות למשלוח מסמכי ההקצאה לעובדים ולחתימה אלקטרונית על מסמכי ההקצאה