משיקים מוצרים חדשים וייחודיים

 

הננו שמחים להציג בפניכם שני מוצרים חדשים וייחודיים, אשר אנו מספקים במסגרת שירותי הנאמנות והניהול של אופציות לעובדים.

 1. שירות iAccept 

אפליקציה חדשה של הקצאה אלקטרונית אשר אושרה על ידי מס הכנסה במסגרת סעיף 102

מה המוצר חוסך לחברה?

 • תמיר פישמן מכינים את מסמכי ההענקה במקום החברה עבור כל עובד בהתאם לנתונים הספציפיים שלו  (בהתבסס על פורמט מכתב ההענקה של החברה)
 • תמיר פישמן שולחים את מסמכי ההענקה לחתימת העובדים באמצעות המערכת המקוונת
 • חתימת העובד מאובטחת באמצעות שם משתמש וסיסמא
 • תמיר פישמן מתזכרים את העובדים מספר פעמים במהלך 90 הימים שלאחר ההענקה
 • המסמכים נשמרים במערכת וניתנים לצפייה והורדה בכל עת
 • אין צורך להפקיד פיזית את מסמכי ההענקה בידי הנאמן
 • זיהוי חתימת העובד והנתונים הספציפיים לכל עובד בהתבסס על נוסח ההענקה של החברה 

 עיקרי המנגנון ותפעולו:

 • האופציות מנוהלות על גבי מערכת מקוונת ומאובטחת של תמיר פישמן, הכוללת מאגר מידע פנים ארגוני העוקב אחר אישורי העובדים לתוכנית, תוך שמירתם במערכת וכן אוסף נתונים המיועדים לחישוב המס.
 • לכל עובד נפתח חשבון אישי הכולל שם משתמש וסיסמא הייחודיים לו בלבד.
 • מיד לאחר ההענקה, מופצים כלל מכתבי ההענקה לחשבונותיהם האישיים של העובדים באופן מקוון. המכתבים יהיו חתומים בחתימה אלקטרונית מאובטחת ע"י מורשי חתימה בחברה לפני או אחרי חתימת העובד.
 • העובד נדרש לפתוח את מכתב ההענקה, לעיין בו ולאחר מכן לאשר פוזיטיבית את תנאי ההענקה, לרבות האישורים וההסכמות הנדרשים על פי סעיף 102 לפקודה, באמצעות לחיצה על ידי סימן "accept".
 • כל עוד העובד אינו לוחץ על סימן "accept" על מסך התצוגה, יופיע סימן "pending" על מסך התצוגה, ביחס להענקה ספציפית.
 • לאחר הלחיצה על סימן "accept" על ידי העובד, המערכת מתעדת את המועד המדויק בו בוצעה הלחיצה על אותו סימן, כאשר בד בבד ישתנה הסימן המופיע על מסך התצוגה מ "pending" ל- "accepted".
 • עוד יובהר כי עם מתן האישור האלקטרוני יחשב מכתב ההענקה כחתום על ידי העובד ויישמר במערכת המקוונת המאובטחת.
 • שירות זה נבחן על ידי רשות המסים ואושר עבור תמיר פישמן באופן ייחודי, כהקצאה אלקטרונית, לרבות עמידה בהנחיית רשות המסים בכל הנוגע להפקדה בידי נאמן.

 

 1. ניהול Pool 

כחלק מהשירות שאנו בתמיר פישמן מספקים בכל הקשור לניהול Date Base של אופציות ותגמולים שונים, ניתן כעת לנהל את מאגר המניות השמור לצרכי תוכנית האופציות בחברה במסגרת ניהול הנתונים, כך, שלמעשה, אין יותר צורך בחישובי אקסל פנימיים בחברה והכל מנוהל על-ידי תמיר פישמן כחלק מהניהול השגרתי של נתוני האופציות.